Kotle na biomasu

Kotel na biomasu je momentálně moderním, ekologickým a přes státem dotovaným zdrojem tepla na vytápění. Protože se vlastně v biomase jedná o sluneční energii zakonzervované v organické hmotě, má její využití v energetice, jen malý dopad na životní prostředí.

Kotle na biomasu se prodávají v dostupných cenových relacích a jejich životnost se pohybu kolem 15 let.

Životnost kotle

Kotel na biomasu je momentálně moderním, ekologickým a přes státem dotovaným zdrojem tepla na vytápění. Protože se vlastně v biomase jedná o sluneční energii zakonzervované v organické hmotě, má její využití v energetice, jen malý dopad na životní prostředí. Kotle na biomasu se prodávají v dostupných cenových relacích a jejich životnost se pohybu kolem 15 let.

Biomasa jako palivo

Před koupí kotle na biomasu je třeba se rozhodnout, jaké palivo chceme v kotli spalovat a stejně si ověřit jeho dosažitelnost v blízkém regionu. Uvědomit si musíme i to, že skladování takového pevného paliva vyžaduje skladovací prostory. Samozřejmě, pro výběr kotle, je jako vždy potřebný i správný výkon.

Na trhu v současnosti převládají dvě skupiny kotlů, které spalují dřevní biomasu. V první skupině jde o kotle na spalování dřevěných briket a pelet, druhou skupinu tvoří kotle konstruovány na zplyňování kusového dřeva. Kusovým dřevem jsou myšleny polena s délkou od 30 do 50 cm, v některých případech mohou mít polena až délku jednoho metru. Aby polena při spalování nedymili, musí je vlhkost dosahovat optimální hodnotu, která se pohybuje v rozmezí od 15 do 55%. Při dodržení této podmínky se dřevo nejen jednoduše zapaluje, ale navíc i dokonale prehára a zůstávají po něm jen malé množství popela. Popel z biomasy lze využívat jako kvalitní hnojivo. Co se týče typu dřeva, měkkým dřevem se snadněji podkuruje, protože má lepší zápalnost, tvrdé dřevo je lepší na pomalé obháranie, protože déle hoří.

Dalším typem paliva pro kotle na biomasu jsou lisované pelety, čili válcovité granule o průměru 6-8 mm. Jejich délka se může standardně pohybovat od 10 do 30 cm. Vyrábějí se z materiálu, který zůstává po zpracování dřeva, tedy z hoblin nebo pilin, a to bez toho, aby se do nich přidávali chemické přísady. Lisování probíhá pod vysokým tlakem, čímž se dosahuje vysoká sypná hmotnost paliva. Pelety jsou dobře proschlé, protože se jejich vlhkost pohybuje pod 10%.
Podobně jako pelety, i brikety se vyrábějí drcením, sušením a lisováním biomasy a neobsahují žádné chemické přísady. Jsou to válce s délkou 15-25 cm dle výrobců. Mají velmi vysokou měrnou hmotnost a jsou proto velkou. Při jejich spalování se tvoří jen minimální množství popela, což uživatelé ocení při čištění kotle.

Součástí kotlů na dřevěné pelety bývají zásobníky, do kterých se nasype palivo dostačující přibližně na týden. Pokud si chce uživatel zajistit dostatek pelet na delší časové období přikládání, umožní mu to zásobníkové sila. Může se jednat o mají místnost vedle kotle, nebo dřevěnou ohradu, ze které jsou pelety do kotle přepravované zásobníkem.


Krby

 

Kamna

 

Kotle

 

Pece

 

Grily

 
 

Články:

20.6.2013
Užívejte si komfortu biokrbu

 

Reklama:

   
statistiky:
statistický server TOPLIST

 

Odkazy